EN

Translate:

Winners of the 2019 Székely Előfutár Fellowship announced!


2019. évi Székely Előfutár Ösztöndíjasok

Köszönet a támogatástért...

image258

Vincze Éva-Boglárka (Csíkszereda) 2019

Köszönetet szeretnék mondani a Székely Előfutár Ösztöndíjért, a kutatási tervem és tevékenységem elfogadásáért, kiválasztásáért! Nagyon jó célt támogatnak olyan értelemben, hogy a fiatal kutató, tenni akaró generációt ösztönzik és támogatják abban, hogy itthon kamatoztassa tudását, eredményeit a haza jobbá tételére fordítsa.    

Hálásan köszönöm a támogatást és a biztatást!

Both Noémi Zsuzsanna (Sepsiszentgyörgy) 2019

Pályamunkám megvalósítását ez az összeg több tekintetben is segíti. Részben azáltal, hogy biztosítja a munka során szükséges technikai eszközök beszerzését, karbantartását, illetve fedezi a forrásgyűjtéshez szükséges anyagi kiadásaimat és azoknak, a kutatáshoz szükséges könyveknek a beszerzési költségeit.  A Székely Előfutár Ösztöndíj számomra azért is fontos, mert visszaigazolás munkám értékét és elismerését illetően.  

Ráduly Orsolya-Csilla (Sepsiszentgyörgy) 2019

Örömmel értesültem arról, hogy az Előfutár Szövetség által meghírdetett Székely Előfutár Ösztöndíjat én is elnyerhettem. Örvendek, hogy a kutatási témám elnyerte tetszésüket és köszönöm a bizalmat. A  kutatómunkámat tovább folytathatom, amely által a mezőgazdaság, kertészet számára alkalmazható, korszerű és környezetbaráti anyagot állíthatok elő. 

András Éva (Csíkszereda) 2019

Köszönöm a munkám értékelését – a kutatási tervem elfogadását! Szeretném kiemelni azt is, hogy a Székely Előfutár Ösztöndíjnak köszönhetően vettem elő én is (újra) ezt a témát, és úgy gondolom, hogy ez sokak számára egy jó lehetőség (lehet) arra, hogy színvonalasabb kutatásokra kerüljön sor. Még egyszer köszönöm, hogy érdemesnek találtak az ösztöndíjra és sok értékes pályázatot/pályázót kívánok a jövőben Önöknek, akik majd a Székelyföld értékeit népszerűsítsék, fejlesszék.

Boga Réka (Madéfalva)

"Szeretnék köszönetet mondani az Előfutár Szövetségnek az elnyert Székely Előfutár Ösztöndíjért, valamint a munkám iránti érdeklődésért és a bizalomért...Ismételten, hálás vagyok a lehetőségért, és további sok sikert kívánok Önöknek. " 

Fikó Dezső Róbert (Csíkszereda, 2019)

Szeretném kifejezni hálámat a Székely Előfutár Ösztöndíj támogatásáért, köszönöm munkám megbecsülését és ösztönzését! Büszkeséggel tölt el, hogy Székely Előfutár lehetek, bízom benne, hogy munkámmal úgy a közeli közösség, mint a tudományos világ fejlődéséhez hozzájárulhatok. 

Becze Annamária (Csíkszereda) 2019

Örömmel értesültem, arról, hogy Székely Előfutár lehetek, amely számomra a munkám megbecsülését, értékelését jelenti, valamint ösztönzés a további tudományos munka folytatásához, amely által én is hozzájárulhatok a fenntartható mezőgazdaság fejlődéséhez. 

Izsán Csaba (Kovászna)

"Köszönettel tartozom Önöknek kutatási tervem elfogadásáért, illetve az ösztöndíj programmal járó szakmai és anyagi támogatásért... Az illető ösztöndíjasok közül több személyt volt szerencsém megismerni a múltban. Szakmai tevékenységük elismerésre méltó, emiatt is megtisztelő köreikben tudnom magam."

Kucsván Zsolt Levente (Marosvásárhely)

 "Szeretném megköszönni a lehetőséget az ösztöndíjra. Örömmel tölt el a tudat, hogy támogatják a tudományos munkát, fejlődést. Véleményem szerint, ez az ösztöndíj egy nagyszerű lehetőség arra, hogy minél színvonalasabb eredmények szülessenek a kutatások során Székelyföldön."

Bakk Antal Pál (Búzásbesenyő)

" A 2018-as Székely Előfutár Ösztöndíj elnyerése lehetőséget teremtett számomra a kitűzött kutatási célom megvalósításában. A lehetőség és a bizalom, amely által jómagam is az ösztöndíjasok között lehetek elismerése eddigi történészi tevékenységemnek és újabb lehetőséget jelent további kutatásaim tekintetében. Kiszeretném fejezni köszönetemet az elnyert ösztöndíjért, amelynek első részét átvettem."  

Székely Előfutár Ösztöndíj

Pályázati felhívás

 A Székelyföld és Erdély sikeres továbblépése a tudásalapú társadalomban elsőrendű feladat. A kutatómunka megtanulása, kutatási eredmények sikeres alkalmazása és új kutatási eredmények kitermelése mind fontosak. Jobban fizető állások a munkavállalóknak, gyorsan fejlődő adófizető vállalatok a közösségnek és nemzetközi elismertség a történelmi kisebbségnek a Székelyföld és Erdély sokszorosan megérdemelt jövője. 

Érdeklődési területek

Az alapítvány egyaránt érdeklődik természet‐ és társadalomtudományi, valamint a Székelyföld és székely nép sajátos hagyományait ápoló pályázatok iránt. Az Alapítvány Kuratóriuma különös érdeklődést jelez a következő témákban: (i) a székelyföldi és erdélyi gazdasági fejlődést segítő alkalmazott természettudományi kutatás és újítás; (ii) sikerek és hagyományok a történelmi Erdélyben. 

Meghirdetés

 A pályázat évente tavasszal kerül meghirdetésre. A pályázati felhívás széles kőrben terjesztett a beadási határidő előtt mintegy két hónappal.  A pályázatot emailen keresztül kell beadni pdf formátumban és a 10 Mbyte méretet nem meghaladva. A jelentkezési formanyomtatvány és a pályázat benyújtási útmutató alább letölthető az internetről az alapitvány weboldalán. Beküldési email cím: ffapplications@gmail.com. Minden beérkezett pályázat visszajelzést kap 48 órán belül.


Megfelelő számú alkalmas jelentkező esetén, az alapítvány 6­-8 Székely Előfutár Ösztöndíjat ad ki évente. 

Ösztöndíj

A Székely Előfutár Ösztöndíj támogatás teljes összege nyertes pályázónként maximum $1000, ezer amerikai dollár. Az ösztöndíjat az alapítvány két részletben utalja át a nyerteseknek: · Alaptámogatás: Az első egyharmada rész átvétele a pályázó elismerését és a pályázati munka megkezdését szolgálja.A további sikerhez kitartó és célirányos alkotó munka vezet. · Eredményességi támogatás: Az ösztöndíj további kb. kétharmad részét a pályázó egy év múlva, akkor kapja meg, miután az elkészült, referált vagy zsürizett közlésre alkalmas munkát másolatban eljuttatta az alapítványhoz.